Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

język polski

klasa 4a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 4 a – wymagania edukacyjne na oceny roczne

klasa 5a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 5b – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 5c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 6a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 6a – wymagania edukacyjne na oceny roczne

klasa 6b – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 6b – wymagania edukacyjne na oceny roczne

klasa 6c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 6c – wymagania edukacyjne na oceny roczne

klasa 7a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 7a – wymagania edukacyjne na oceny roczne

klasa 7b – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 7b – wymagania edukacyjne na oceny roczne

klasa 7c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 7c – wymagania edukacyjne na oceny roczne

klasa 8a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 8a – wymagania edukacyjne na oceny  roczne

matematyka

klasa 4a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 4b, 4c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 5a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 5c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 6a, 6c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 6b – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 7a, 7b, 7c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

informatyka

klasa 4a – wymagania edukacyjne z informatyki, nauczyciel: pani Monika Zielińska

klasy 5a, 5c – wymagania edukacyjne z informatyki, nauczyciel: pani Monika Zielińska

klasa 5b – wymagania edukacyjne z informatyki, nauczyciel: pani Karolina Malik

klasa 5a – wymagania edukacyjne z informatyki, nauczyciel: pani Paulina Kędzierska

klasy 6a,6c – wymagania edukacyjne z informatyki, nauczyciel: pani Monika Zielińska

klasy 6a,6c – wymagania edukacyjne z informatyki, nauczyciel: pani Karolina Malik

klasa 6b – wymagania edukacyjne z informatyki, nauczyciel: pani Paulina Kędzierska

klasy 7a, 7b – wymagania edukacyjne z informatyki, nauczyciel: pani Paulina Kędzierska

klasy 7b, 7c – wymagania edukacyjne z informatyki, nauczyciel: pani Monika Zielińska

klasa 7c – wymagania edukacyjne z informatyki, nauczyciel: pani Karolina Malik

klasa 8a – wymagania edukacyjne z informatyki, nauczyciel: pani Monika Zielińska

język angielski

klasa 4a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Ewa Durka

klasa 4a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Aleksandra Dziewicka

klasa 4b – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Grażyna Wróbel

klasa 4c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Aleksandra Dziewicka

klasa 4c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Grażyna Wróbel

klasa 5a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Grażyna Wróbel

klasa 5a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Joanna Sadowska

klasa 5b – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Aleksandra Dziewicka

klasa 5c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Joanna Sadowska

klasa 6a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Aleksandra Dziewicka

klasa 6a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Ewa Durka

klasa 6b – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Ewa Durka

klasa 6c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Aleksandra Dziewicka

klasa 7a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Aleksandra Dziewicka

klasa 7b – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Ewa Durka

klasa 7c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Grażyna Wróbel

klasa 8a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: pani Ewa Durka

język hiszpański

klasa 5a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 5b – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 5c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy: 6a, 6b, 6c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy: 7a, 7b, 7c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa: 8a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

historia

klasy 4a, 4b, 4c wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 5b wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 5a, 5c wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 6a, 6b wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 6c wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 7a, 7b, 7c wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 8a wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

WOS

klasa 8a wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

biologia

klasy 5a, 5b, 5c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 6a, 6b, 6c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 7a, 7b, 7c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 8a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

chemia

klasa 7a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 7a – wymagania edukacyjne na oceny roczne

klasy 7b, 7c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 8a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 8a – wymagania edukacyjne na oceny roczne

fizyka

 

przyroda

klasy 4 a, 4b, 4c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

geografia

klasy 5a, 5b, 5c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 6a, 6b, 6c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 7a, 7b, 7c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 8a – wymagania edukacyjne na oceny  śródroczne i roczne

muzyka

klasy 4a, 4b, 4c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasy 5b, 5c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasy 6a, 6b, 6c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasy 7a, 7b, 7c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

technika

klasy 4a, 4b, 4c – wymagania edukacyjne z techniki na oceny śródroczne

klasy 5a, 5b, 5c – wymagania edukacyjne z techniki na oceny śródroczne

klasy 6a, 6b, 6c – wymagania edukacyjne z techniki na oceny śródroczne

plastyka

WF

klasa 4a – wymagania edukacyjne z wf na oceny roczne

klasy 4b, 4c – wymagania edukacyjne z wf na oceny śródroczne i roczne

klasa 5b- wymagania edukacyjne z wf na oceny roczne

klasa 6b – wymagania edukacyjne z wf na oceny roczne

klasa 6c – wymagania edukacyjne z wf na oceny śródroczne i roczne

klasy 7a, 7c – wymagania edukacyjne z wf na oceny śródroczne i roczne

klasy 5a, 5c – wymagania edukacyjne z wf na oceny śródroczne 

klasy  5a, 5c – wymagania edukacyjne z wf na oceny roczne

klasy 6a, 6b  – wymagania edukacyjne z wf na oceny śródroczne

klasy 6a, 6b  – wymagania edukacyjne z wf na oceny roczne

klasa 7b  – wymagania edukacyjne z wf na oceny śródroczne

klasa 7b – wymagania edukacyjne z wf na oceny roczne

klasa 8a – wymagania edukacyjne z wf na oceny śródroczne

klasa 8a – wymagania edukacyjne z wf na oceny roczne

klasa 8a – wymagania edukacyjne z wf na oceny roczne