Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

W celu odczytania wymagań edukacyjnych należy skopiować link i skorzystać z przeglądarki internetowej.

język polski

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z języka polskiego dla klasy IVa Nauczyciel: Aneta Hac: 4a j. polski oc. śródroczne A.Hac.docx

Wymagania edukacyjne na oceny roczne w roku szkolnym 2022/2023 z języka polskiego dla klasy IVa. Nauczyciel: Anet Hac: 4a j. polski oc. roczne A.Hac.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z języka polskiego dla klasy  Va. Nauczyciel: Aneta Hac: 5a j. polski A.Hac.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z języka polskiego dla klasy VIIa. Nauczyciel:  Aneta Hac: 7a j. polski oc. śródroczne A.Hac.docx

Wymagania edukacyjne na oceny roczne w roku szkolnym 2022/2023 z języka polskiego dla klasy VIIa. Nauczyciel:  Aneta Hac: 7a j. polski oc. roczne A.Hac.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z języka polskiego dla klasy VIII. Nauczyciel:  Aneta Hac: 8c j. polski oc. śródroczne A.Hac.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z języka polskiego dla klas V b, IV c.  Nauczyciel: Anna Pecyna: 4b, 4c j. polski oc śródroczne A.Pecyna.docx

Wymagania edukacyjne na oceny roczne w roku szkolnym 2022/2023 z języka polskiego dla klas IV b, IV c Nauczyciel: Anna Pecyna: 4b, 4c j. polski oc. roczne A.Pecyna.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z języka polskiego dla klas VIIIa, VIIIb Nauczyciel: Anna Pecyna: 8a, 8b j. polski oc. śródroczne A. Pecyna.docx

yka polskiego dla klas   Vb, Vc. Nauczyciel: Barbara Zaremba: 5b, 5c j. polski B.Zaremba.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z języka polskiego  dla klas   VIa, VIb, VIc. Nauczyciel: Barbara Zaremba:  6a, 6b, 6c j. polski oc. śródroczne B.Zaremba.docx

matematyka

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z matematyki dla klasy IVc. Nauczyciel: Monika Zielińska: 4c matematyka M.Zielińska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z matematyki dla klas Va,  Vc. Nauczyciel: Monika Zielińska: 5a, 5c matematyka M.Zielińska.doc

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z matematyki dla klasy  VIa. Nauczyciel: Agnieszka Mańkowska: 6a matematyka A. Mańkowska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne z matematyki  w roku szkolnym 2022/2023 dla klasy  VII a. Nauczyciel: Agnieszka Mańkowska: 7a matematyka A.Mańkowska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z matematyki  dla klasy  VIII a. Nauczyciel: Agnieszka Mańkowska:  8a matematyka A. Mańkowska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z matematyki dla klas  VIb, VIc. Nauczyciel: Zuzanna Matuszewicz: 6b 6c matematyka Z.Matuszewicz.doc

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z matematyki dla klasy Vb. Nauczyciel: Paulina Kędzierska: 5b matematyka P.Kędzierska.doc

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z matematyki dla klas VIIIb, VIIIc. Nauczyciel: Paulina Kędzierska: 8b, 8c matematyka P. Kędzierska.docx

informatyka

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z informatyki dla klas IVa, IVc Nauczyciel: Monika Zielińska: 4a, 4c informatyka M. Zielińska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z informatyki dla klasy Va Nauczyciel: Monika Zielińska: 5a informatyka M.Zielińska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z informatyki dla klas VIb, VIc. Nauczyciel: Monika Zielińska: 6b, 6c informatyka M.Zielińska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z informatyki dla klasy VIIa. Nauczyciel: Monika Zielińska: 7a informatyka M.Zielińska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z informatyki dla klasy VIIIa Nauczyciel: Monika Zielińska: 8a informatyka M.Zielińska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z informatyki dla klasy IVa. Nauczyciel: Paulina Kędzierska: 4a informatyka P.Kędzierska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z informatyki dla klasy Vb. Nauczyciel: Paulina Kędzierska: 5b informatyka P.Kędzierska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z informatyki dla klasy VIa. Nauczyciel: Paulina Kędzierska: 6a informatyka P.Kędzierska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z informatyki dla klasy VIIa. Nauczyciel: Paulina Kędzierska: 7a informatyka P.Kędzierska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z informatyki dla klasy VIIIb. Nauczyciel: Paulina Kędzierska: 8b informatyka P.Kędzierska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z informatyki dla klasy IVb. Nauczyciel: Karolina Malik: 4b informatyka K.Malik.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z informatyki dla klas Vc, Va. Nauczyciel: Karolina Malik: 5a, 5c informatyka K.Malik.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z informatyki dla klas VIb, VIc. Nauczyciel: Karolina Malik:  6b, 6c informatyka K.Malik.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z informatyki dla klasy VIIIc. Nauczyciel: Karolina Malik: 8c informatyka K.Malik.docx

język angielski

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy IVb. Nauczyciel: Aleksandra Dziewicka: 4b j. angielski A.Dziewicka.docx 

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy Va. Nauczyciel: Aleksandra Dziewicka: 5a j. angielski A.Dziewicka.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy Vc. Nauczyciel: Aleksandra Dziewicka: 5c j. angielski A.Dziewicka.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy VIa. Nauczyciel: Aleksandra Dziewicka: 6a j. angielski A.Dziewicka.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy VIIIb. Nauczyciel: Aleksandra Dziewicka: 8b j. angielski A.Dziewicka.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy IVa. Nauczyciel: Magdalena Dziob: 4a j. angielski M.Dziob.odt

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy IVc. Nauczyciel: Magdalena Dziob: 4c j. angielski M.Dziob.odt

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy Vc. Nauczyciel: Magdalena Dziob: 5c angielski M.Dziob.odt

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy VIIIa. Nauczyciel: Magdalena Dziob: 8a j. angielski M.Dziob.odt

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy VIIIb. Nauczyciel: Magdalena Dziob: 8b j. angielski M.Dziob.odt

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy IVb. Nauczyciel: Anna Powsińska: 4b gr II j. angielski A.Powsińska.odt

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy Va. Nauczyciel: Anna Powsińska: 5a gr II j. angielski A. Powsińska.odt

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy Vb. Nauczyciel: Anna Powsińska: 5b gr II j. angielski A. Powsińska.odt

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy VIIa. Nauczyciel: Anna Powsińska: 7a gr II j. angielski A. Powsińska.odt

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy VIIIc. Nauczyciel: Anna Powsińska: 8c j. angielski A. Powsińska.odt

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy IVc. Nauczyciel: Grażyna Wróbel: 4c j. angielski, Grażyna Wróbel.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy VIb. Nauczyciel: Grażyna Wróbel: 6b j. angielski, Grażyna Wróbel.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy VIc. Nauczyciel: Grażyna Wróbel: 6c j. angielski, Grażyna Wróbel.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z j. angielskiego dla klasy VIIa. Nauczyciel: Grażyna Wróbel: 7a j. angielski, Grażyna Wróbel.docx

język hiszpański

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z języka hiszpańskiego dla klasy  Va, Vb, Vc. Nauczyciel: Katarzyna Szczęchuła – Nidecka: 5a, 5b, 5c j.hiszpański K. Szczęchuła.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z języka hiszpańskiego dla klasy  VIa, VIb, VIc. Nauczyciel: Katarzyna Szczęchuła – Nidecka: 6a, 6b, 6c j.hiszpański K.Szczęchuła.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z języka hiszpańskiego dla klasy  VIIa. Nauczyciel: Katarzyna Szczęchuła – Nidecka: 7a j. hiszpański K. Szczęchuła.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z języka hiszpańskiego dla klasy  VIIIa, VIIIb, VIIIc. Nauczyciel: Katarzyna Szczęchuła – Nidecka: 8a, 8b, 8c j.hiszpański K.Szczęchuła.docx

historia

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z historii dla klas  IVa, IVb, IVc. Nauczyciel: Ewa Borkowska: 4a, 4b, 4c historia E.Borkowska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z historii dla klasy Vc. Nauczyciel: Ewa Borkowska: 5c historia E.Borkowska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z historii dla klasVa, Vb, Vc. Nauczyciel: Grzegorz Fijałek:  5a, 5b, 5c historia G.Fijałek.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z historii dla klasVIa, VIb, VIc. Nauczyciel: Grzegorz Fijałek:   6a, 6b, 6c historia G.Fijałek.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z historii dla klasy  VIIa. Nauczyciel: Grzegorz Fijałek: 7a historia G.Fijałek.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z historii dla klasyVIIa (zajęcia w grupie od 1 do 5 uczniów) Nauczyciel: Ewa Borkowska: 7a historia grupa 1-5 E.Borkowska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z historii dla klasVIIIa, VIIIb, VIIIc. Nauczyciel: Grzegorz Fijałek: 8a, 8b, 8c historia G.Fijałek.docx

WOS

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z WOS dla klas  VIIIa, VIIIb, VIIIc. Nauczyciel: Grzegorz Fijałek: 8a, 8b, 8c wos G.Fijałek.docx

biologia

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z biologii dla klasy   Va, Vb, Vc. Nauczyciel: Renata Stobiecka:  5a,5b,5c biologia R.Stobiecka.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z biologii dla klasy   VIa, VIb, VIc.  Nauczyciel: Renata Stobiecka: 6a, 6b, 6c biologia R.Stobiecka.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z biologii dla klasy   VIIa.  Nauczyciel: Renata Stobiecka: 7a biologia R.Stobiecka.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z biologii dla klasy   VIIIa, VIIIb, VIIIc.  Nauczyciel: Renata Stobiecka: 8a, 8b, 8c biologia R.Stobiecka.docx

chemia

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z chemii dla klasy   VIIIa, VIIIb, VIIIc.  Nauczyciel: Renata Stobiecka: 8a, 8b, 8c chemia R.Stobiecka.rtf

fizyka

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z fizyki dla klasy VIIa. Nauczyciel: Maria Ploch:  7a fizyka wymagania edukacyjne na oceny śródroczne M.Ploch.docx

Wymagania edukacyjne na oceny roczne w roku szkolnym 2022/2023 z fizyki dla klasy VIIa. Nauczyciel: Maria Ploch: 7a fizyka wymagania edukacyjne na oceny roczne M.Ploch.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z fizyki dla klas VIIIa, VIIIb, VIIIc. Nauczyciel: Maria Ploch: 8 a, 8b, 8c fizyka wymagania edukacyjne na oceny śródroczne M.Ploch.docx

Wymagania edukacyjne na oceny roczne w roku szkolnym 2022/2023 z fizyki dla klas VIIIa, VIIIb, VIIIc.

Nauczyciel: Maria Ploch: 8a, 8b, 8c fizyka wymagania edukacyjne na oceny roczne M.Ploch.docx

przyroda

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z przyrody dla klasy IVa, IVb, IVc. Nauczyciel: Agnieszka Zdziarska: 4a, 4b, 4c przyroda A.Zdziarska.docx

geografia

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z geografii dla klasy Va, Vb, Vc. Nauczyciel: Agnieszka Zdziarska: 5a, 5b, 5c geografia A. Zdziarska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z geografii dla klasy 6a, 6b, 6c. Nauczyciel: Agnieszka Zdziarska: 6a, 6b, 6c geografia A. Zdziarska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z geografii dla klasy VIIa, Nauczyciel: Agnieszka Zdziarska:  7a geografia A. Zdziarska.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z geografii dla klasy: 8a, 8b, 8c. Nauczyciel: Agnieszka Zdziarska: 8a, 8b, 8c geografia A.Zdziarska.docx

muzyka

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z muzyki dla klas IVb, IVc Nauczyciel: Agnieszka Holc – Jagodzińska: 4b, 4c muzyka A.Holc-Jagodzińska.odt

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z muzyki dla klas Va, Vb, Vc. Nauczyciel: Agnieszka Holc – Jagodzińska: 5a, 5b, 5c muzyka A.Holc-Jagodzińska.odt

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z muzyki dla klas VIa, VIb, VIc. Nauczyciel: Agnieszka Holc – Jagodzińska: 6a, 6b, 6c muzyka A.Holc-Jagodzińska.odt

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z muzyki dla klasy VIIa. Nauczyciel: Agnieszka Holc – Jagodzińska: 7a muzyka A.Holc-Jagodzińska.odt

technika

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z techniki dla klas IVa, IVb, IVc. Nauczyciel: Agnieszka Holc – Jagodzińska: 4a, 4b, 4c technika A.Holc-Jagodzińska.odt

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2022/2023 z techniki dla klasy Vb. Nauczyciel: Agnieszka Holc – Jagodzińska: 5b technika A.Holc-Jagodzińska.odt

WF

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z wychowania fizycznego dla klasy IVa. Nauczyciel: Dariusz Bajorek: 4a wf D.Bajorek.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z wychowania fizycznego dla klas Va, Vb, Vc. Nauczyciel: Dariusz Bajorek: 5a, 5b, 5c wf D. Bajorek.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z wychowania fizycznego dla klasy VIIa. Nauczyciel: Dariusz Bajorek: 7a wf D.Bajorek.docx

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2022/2023 z wychowania fizycznego dla klas VIIIa, VIIIc. Nauczyciel: Dariusz Bajorek: 8a, 8c wf D.Bajorek.docx

 

Font Resize
Contrast