Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

W celu odczytania wymagań edukacyjnych należy skopiować link i skorzystać z przeglądarki internetowej.

Biologia

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z biologii dla klasy   Va, Vb, Vc. Nauczyciel: Renata Stobiecka  https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_spi339_waw_pl/EeexX_6XCOtGryYHx0AH_yMBQNv18h0Dh60sMF4xBeokGw?e=K0vYSk

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z biologii dla klasy VIa. Nauczyciel: Renata Stobiecka  https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_spi339_waw_pl/EVGRRl8aBbdJifVCEUCRlWsB_3OoEdWgsiWyALkoPaZDow?e=Tyxq2M

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z biologii dla klasy   VIIa, VIIb, VIIc. Nauczyciel: Renata Stobiecka https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_spi339_waw_pl/Ec7yy5p8sDVLkT4NFRORjQ4BmrVvpMa42a58CocvHVFMNA?e=TccDn7

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z biologii dla klasy   VIIIa, VIIIb. Nauczyciel: Renata Stobiecka https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_spi339_waw_pl/ER7rkJkqk51Bs_ELh1p9zXABSYnWp1709uAN0DJgDXixiw?e=V4hLFB

Chemia

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z chemii dla klasy   VIIa, VIIb, VIIc. Nauczyciel: Renata Stobiecka https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ETVLc0D0H2pOplehZVoKNyIBf5EI8UisxftfP9-dmJtEpg

Fizyka

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z fizyki dla klasy   VIIa, VIIb, VIIc. Nauczyciel: Maria Ploch https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EYGBPYj5YIVCrwdfLPcezhABwlsvotc28-jebvRv48ibsw?e=6QQEA3

Przyroda

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z przyrody dla klasy IVa, IVb, IVc. Nauczyciel: Agnieszka Zdziarska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ES2GYCtxmwhKldp_h82hfmIBJe3qzuzoMefmd12vwLTSjg?e=K1cCpA

Geografia

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z geografii dla klasy Va, Vb, Vc. Nauczyciel: Agnieszka Zdziarska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EZDz9-MwO2pPl8pk8PPXKfUBkYOnw1Kelcv800LmFSXqPg?e=GzplzL

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z geografii dla klasy VIa. Nauczyciel: Agnieszka Zdziarska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EY-GONiLy-VDohVbzicvaYgBlqzPdTc3_fXlElSH93aoLQ?e=pvK4Fp

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z geografii dla klasy VIIa, VIIb, VIIc. Nauczyciel: Agnieszka Zdziarska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ESaHkZniJxtEtNo-v6XudSsBsNcJGggltG2eHgcecHFf6g?e=9mReeO

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z geografii dla klasy VIIIa, VIIIb. Nauczyciel: Agnieszka Zdziarska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ETVdl2Fs22FNqH1w7Q9voCIBmM2mIZzdKy5t3kw4B1tGwQ?e=PxhmQA

Język polski

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z języka polskiego dla klasy IVb. Nauczyciel: Barbara Zaremba https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/Ef6Uoa_XvBxLuqioidw_y2MB7st0FHkG3i3liaWAh8Pzlw?e=2C4W8K

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z języka polskiego dla klas IVa, IVc,. Nauczyciel: Aneta Hac https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EfDW2sx8F8tBs4b0KQ9gbWMB2LG8Gamc0Mh24VQ0xYINNw?e=xj6o4C

Wymagania edukacyjne na oceny roczne w roku szkolnym 2021/2022 z języka polskiego dla klas IVa, IVc,. Nauczyciel: Aneta Hac https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ESjeo6ABXqtPu3cw2xZ_X2QBAgllicbflg2h5JQ1Uubo8A?e=YNBvq5

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z języka polskiego dla klas Va, Vb,  Vc. Nauczyciel: Barbara Zaremba https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ETjXMdMBTTVPk25jJUp_o2cBlt9375de8sg47l3LbtbmuQ?e=Ah54UA

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z języka polskiego dla klasy  VIa,. Nauczyciel: Aneta Hac https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ETh1IqYey5BMmv2eVPhlP78B9n1UUtdyzBU244Ossd6gDg?e=3RIlVc

Wymagania edukacyjne na oceny roczne w roku szkolnym 2021/2022 z języka polskiego dla klasy  VIa,. Nauczyciel: Aneta Hac https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/Ecs6N8ZjO31EtAiMHiQZo7cB8TgjQuU8GgwrNEIsreEYIQ?e=0pCHE6

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z języka polskiego dla klasy  VIIc,. Nauczyciel: Aneta Hac https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EQU2X4094iVJihUTNR2J_4UB3kUbnRen81VYpk-VdU3hMA?e=pOUTel

Wymagania edukacyjne na oceny roczne w roku szkolnym 2021/2022 z języka polskiego dla klasy  VIIc,. Nauczyciel: Aneta Hac https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/Ea5tEvgi-LdKtMgrhqCvY5sBLqDlZdUB-xoGrmr8BLuZtA?e=eThCzo

Język angielski

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z j. angielskiego dla klasy IVa. Nauczyciel: Aleksandra Dziewicka https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EeVjQTE2YrlIoPQ5duL_2noBl3MzDqNuOMfPtbDwwfL0ew?e=5aji6a

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z j. angielskiego dla klasy IVc. Nauczyciel: Aleksandra Dziewicka https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EaL3-5nNEpJLlaI896HxtwcBCD07QJLNToBNIqnVddDq8Q?e=clcbz9

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z j. angielskiego dla klasy Va. Nauczyciel: Aleksandra Dziewicka https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EQK5iKqBWldBtODDvbAtdaABKi3TNPY741Tj9q95SR-maQ?e=TQIrNf

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z j. angielskiego dla klasy VIIb. Nauczyciel: Aleksandra Dziewicka https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EfmGo5fLRFdLpaFEZeV9S_IBrKSs_vlmimtIoSApq2MWwQ?e=vnkQ5X

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z j. angielskiego dla klasy VIIIb. Nauczyciel: Aleksandra Dziewicka https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EXjjLl5yrKhIlV5JezdVS1sBsNp0RpQd2O8MGQbVyjwbbA?e=rsNZ52

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z j. angielskiego dla klasy Vc. Nauczyciel: Grażyna Wróbel https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EbA-7yCQUeVPhgQO91nmRM0BTT1U26yK0VjbSJ1AraphKA?e=Cyrgd1

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z j. angielskiego dla klasy VIIIb. Nauczyciel: Grażyna Wróbel https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EeVffgiG9UpDkBoMk7zK9GwBEyfPC-CFrYOpwDY8Cr3kJQ?e=H3sCod

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z j. angielskiego dla klasy IVb. Nauczyciel: Virginia Schulte https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EbHwdFPb0cBCryCr4JmccYEBrGzAp3RTmedsvRleSprsYg?e=d11fvp

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z j. angielskiego dla klasy V. Nauczyciel: Virginia Schulte https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EfZVXNAfrvxAgUSfqmEU0VwBVckUHl132hgMmEhtARvbOw?e=RcEinw

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z j. angielskiego dla klasy VIIa. Nauczyciel: Virginia Schulte https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ETuCMaQtQ-JFmvK0UfPXrYQBJ9zqQjszSVnizws3kAg2kg?e=pqd3FI

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z j. angielskiego dla klasy IVc. Nauczyciel: Magdalena Dziob https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ERN0AExGzs9Bhb4nSrP3Gb8BfoKXB3XNSzQ1kgcG-yEbqQ?e=NtyI7B

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z j. angielskiego dla klasy VIIb. Nauczyciel: Magdalena Dziob https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EWvYJXSJWdhKqhzYRZgk-IQBImxoycw4QnKnCDGTQnJ4TA?e=aueFKS

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z j. angielskiego dla klasy VIIIa. Nauczyciel: Magdalena Dziob https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/Eb212wOrdS9Fifjz2BLZUMYBTpf8dDlzDe1WcgkG6adsRA?e=Yud7V4

Język hiszpański

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z języka hiszpańskiego dla klasy  Va. Nauczyciel: Katarzyna Szczęchuła – Nidecka https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EU2IZFbu7oVJvzbDocjIXRsBB3qbx9Ul3TgJ_2bkIl17jg?e=7AuRwV

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z języka hiszpańskiego dla klasy  VIa. Nauczyciel: Katarzyna Szczęchuła – Nidecka https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EfNxbsb0-25Pgae9tZp7d5IB_oA-c_XKOxXzyfIw_Y9S-Q?e=Bpqbyl

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z języka hiszpańskiego dla klasy  VIIa. Nauczyciel: Katarzyna Szczęchuła – Nidecka https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EZWMNy5Kvl5Fr5Hvr06axK8BUHEPnNjZGKxpOq6FtFOM7w?e=Q2LDgd

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z języka hiszpańskiego dla klasy  VIIb. Nauczyciel: Katarzyna Szczęchuła – Nidecka https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EftDTHDwaxFIggEDSkWl99cB2bhHQlmf8sV7S_HnnmLxew?e=sEBh8w

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z języka hiszpańskiego dla klasy  VIIc. Nauczyciel: Katarzyna Szczęchuła – Nidecka https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EfNgVnvalu1BniNqMs8ZhfkBtLQamF-bN0EoOluLHjxGVw?e=NXvhJe

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z języka hiszpańskiego dla klas: VIIa, VIIb,  VIIc. Nauczyciel: Ewa Durka https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EcxCEyT7pCdFhrRlPHnroyABiutDhomK_x9Rc9asMsnsTw?e=JVb7tR

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z języka hiszpańskiego dla klas: VIIIa, VIIIb. Nauczyciel: Ewa Durka https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EcxCEyT7pCdFhrRlPHnroyABiutDhomK_x9Rc9asMsnsTw?e=M09Zhd

Historia

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z historii dla klasy   IVa, IVb. Nauczyciel: Grzegorz Fijałek https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EcxqrFFkylhHrWiRPgoCm0YBuouzo0o2MZ9e8Ppe021_9A?e=NKjoVS 

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z historii dla klasa  IVc. Nauczyciel: Ewa Borkowska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EahZgkNzfz5Nk9F-b-y_lJsB0yqIvU2IbJ5KTAQdlwuSiA?e=l7udBV

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z historii dla klas  VIIa, VIIb. Nauczyciel: Ewa Borkowska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EUpJHxFbavNHkZpxTEStKaIBH2dll54B1Gl8-XCIVIsttg?e=2kODgv

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z historii dla klasy   Va, Vb, Vc Nauczyciel: Grzegorz Fijałek https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/Ec5RU8piRZdGokYSmD7BzlwBgZEbOIW12_m7FNkM8gShTg?e=0N12CA

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z historii dla klasy   VIIc Nauczyciel: Grzegorz Fijałek https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EZscLlWMV_NMvEgYnc1d8uABgpJk3AsiF5Fdo1_XFPAE0Q?e=5ECi0x

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z historii dla klasy   VIIIa, VIIIb Nauczyciel: Grzegorz Fijałek  https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EXop_QWAjcVPsqCrMfu_Fl4BQvfLj_UwrSEkF2bm3CgUuw?e=KUALBR

WOS

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z WOS dla klasy   VIIIa, VIIIb. Nauczyciel: Grzegorz Fijałek https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EeQJQ-Dir7xDkdSz-A-knyoBBX6EOmU_HhZYdZByiDE_1g?e=okFpWW

Informatyka

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z informatyki dla klasy IVb. Nauczyciel: Karolina Zamirska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EQNPDoJUM0VKm9cDVlffrnUBR0uvRGOXn3WPXfKtThbR1A?e=ffB2Lc

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z informatyki dla klas VIIIb, VIIIb. Nauczyciel: Karolina Zamirska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EXEctniDaL1Cmnu4xqekV_ABNMPj5W_lHkAFO-iuJyATpQ?e=QyhSZH

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z informatyki dla klasy Vc grupa 1. Nauczyciel: Monika Zielińska  https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ESat0ip6MnlBppQtp07p1WcByUS5Kpy2CHcgtA-WsfSKVA?e=8Y586F 

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z informatyki dla klasy VIa grupa 1. Nauczyciel: Monika Zielińska  https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EZVW9dcodAlDofRbMWsFcx0BnIVpIGIO7X-XKeK2AfJxtA?e=KU4DAT

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z informatyki dla klasy VIa grupa 2. Nauczyciel: Paulina Kędzierska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ETCm5m4rVtFBsOXqzbEAbMoBtA3BGa2IsvMW8Ga7pBbOPg?e=vBZHPp

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z informatyki dla klasy VIIa, VIIc. Nauczyciel: Monika Zielińska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EZVW9dcodAlDofRbMWsFcx0BnIVpIGIO7X-XKeK2AfJxtA?e=OIPHcE

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z informatyki dla klasy VIIb. Nauczyciel: Paulina Kędzierska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EfKBnbRUhUlLjPZjQXeUonIByECFB7kiz8Y2DBjT1Hz3cA?e=eT5cYQ

Matematyka

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z matematyki dla klasy IVa, IVc. Nauczyciel: Monika Zielińska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EYxon3k_NPRMoWqD01pJpnkBIWXHST8JyABwCjmZqeTkmA?e=yf3TFY

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z matematyki dla klasy IVb. Nauczyciel: Paulina Kędzierska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EYqejBYOWwJBvaMTgLD31uUBkaaIjROIclOkX-8H0EeZmA?e=vhxtMb

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z matematyki dla klasy VIIIa. Nauczyciel: Monika Zielińska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EXz7WGozeUJNmtonRp4YMZcBcnqfVHIyLp7SSQrjSrSYow?e=LFRd10

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z matematyki dla klasy Va. Nauczyciel: Agnieszka Mańkowska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EXtfXvYF1wNGsqEKwGJN9IYBHIgIU3jLG9OEJZgNYvrFBg?e=LSgy9e

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne w roku szkolnym 2021/2022 z matematyki dla klasy VIa. Nauczyciel: Agnieszka Mańkowska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EVi6au_Oaf1NreFChHed6bUBGf-2ZxISaDwshFJl0pkJDA?e=XQlxO9

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z matematyki dla klasy Vb, Vc. Nauczyciel: Karolina Zamirska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EWbpMJJh78pFlRs_lzJUBcwBY847cmD_MPOpxXFBmHMhrg?e=0qHRl1

Muzyka

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z muzyki dla klasy IV a, IVb, IVc. Nauczyciel: Agnieszka Holc – Jagodzińska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ETquJgA5OrJJmTXHir_BQcABlLi-O50_nbdTlApmhLuF6g?e=TxkR9E

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z muzyki dla klasy V a, Vb, Vc. Nauczyciel: Agnieszka Holc – Jagodzińska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ETquJgA5OrJJmTXHir_BQcABlLi-O50_nbdTlApmhLuF6g?e=VkXA1H

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z muzyki dla klasy VI a. Nauczyciel: Agnieszka Holc – Jagodzińska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ERMiOVg868tHi5Yp5zquNoUBw8OKfkLsQeOLDDIEiIH-6w?e=pPiPSQ

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z muzyki dla klasy VII a, VIIb, VIIc. Nauczyciel: Agnieszka Holc – Jagodzińska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ERGmCXcmv5RCsTi8x25xzeEBUEilSYKdZm07D3w9mVzxIA?e=iGfaTH

Technika

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z muzyki dla klasy IVb. Nauczyciel: Agnieszka Holc – Jagodzińska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ER-FPP2oj01FlL1-2A4fX3gB7sV1kLYyhoy12tKpWCrjbQ?e=cryJDf

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z techniki dla klasy V a, Vb, Vc. Nauczyciel: Agnieszka Holc – Jagodzińska https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EesG_2HXOhBOjAEiBW43QT8BVj9BXpwi48lMBbWU3-rCXw?e=FeSP6F

Wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z wychowania fizycznego dla klasy IVa, IVc (dziewczynki). Nauczyciel: Anna Koceniak https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EccFasXJgMJPmtG8G1bUUzkBoI1_sGELKVRhEc8n_NSGJA?e=HWLrCF

Wymagania edukacyjne na oceny roczne w roku szkolnym 2021/2022 z wychowania fizycznego dla klasy IVa, IVc (dziewczynki). Nauczyciel: Anna Koceniak https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EZPBskJ4eTxFnDQCAax1tCMBMNotwZfJPKeKrMvfU0Eckw?e=22jxL0

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z wychowania fizycznego dla klasy Vb, VIa. Nauczyciel: Anna Koceniak https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/ERJ2RPr8x7FDrZ5WRD-Jn2kBFWOVRPg6WNf-7zwYlsDg5Q?e=OseOJV

Wymagania edukacyjne na oceny roczne w roku szkolnym 2021/2022 z wychowania fizycznego dla klasy Vb, VIa. Nauczyciel: Anna Koceniak https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EQXjY4aIyfRKk5EOrBt7NUEBoDOdpYQqyawdxBLToWQDfQ?e=gGDtV2

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 z wychowania fizycznego dla klasy VIIIa, VIIIb (dziewczynki). Nauczyciel: Anna Koceniak https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EZAlfGAv29ZNgX6EJ_fo3hMB4AF58mfI3nd4i3scd1CIgA?e=RdwlEB

Wymagania edukacyjne na oceny roczne w roku szkolnym 2021/2022 z wychowania fizycznego dla klasy VIIIa, VIIIb (dziewczynki). Nauczyciel: Anna Koceniak https://spi339wawa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/malgorzata_mikolajczyk_spi339_waw_pl/EVe4VmxsJGBEhqGMCT0DcZUB6rzUIiCxjqYHBdsWJH5b0A?e=J1sU5d

Font Resize
Contrast