Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

W celu odczytania wymagań edukacyjnych należy skopiować link i skorzystać z przeglądarki internetowej.

język polski

klasa 4a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 4 a – wymagania edukacyjne na oceny roczne

klasa 5a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 5b – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 5c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 6a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 6a – wymagania edukacyjne na oceny roczne

klasa 6b – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 6b – wymagania edukacyjne na oceny roczne

klasa 6c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 6c – wymagania edukacyjne na oceny roczne

klasa 7a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 7a – wymagania edukacyjne na oceny roczne

klasa 7b – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 7b – wymagania edukacyjne na oceny roczne

klasa 7c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 7c – wymagania edukacyjne na oceny roczne

klasa 8a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne

klasa 8a – wymagania na oceny edukacyjne roczne

matematyka

klasa 4a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 4b, 4c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 5a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 5b, 5c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 6a, 6c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 6b – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 7a, 7b, 7c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

informatyka

 

język angielski

 

język hiszpański

 

historia

 

WOS

 

biologia

klasy 5a, 5b, 5c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 6a, 6b, 6c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 7a, 7b, 7c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 8a – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

chemia

klasy 7b, 7c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

fizyka

 

przyroda

klasy 4 a, 4b, 4c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

geografia

klasy 5a, 5b, 5c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 6a, 6b, 6c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasy 7a, 7b, 7c – wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne

klasa 8a – wymagania edukacyjne na oceny  śródroczne i roczne

muzyka

 

technika

 

WF