Zajęcia artystyczne

Zespół muzyczny “Warszawskie Nutki”

„WARSZAWSKIE NUTKI”  to zespół wokalno  -instrumentalny, działający  przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 w Warszawie od roku 2011. Odwołuje się do tradycji polskiej muzyki i rozpowszechnia ją zarówno  w szkole, jak i na zewnątrz.

Zespół prowadzi mgr Małgorzata Izdebska.

Zespół ” Warszawskie Nutki ” prezentuje piosenki i scenki muzyczne oparte o repertuar  folklorystyczny, patriotyczny, poetycki, kolędowy, współczesny i regionalny – warszawski. Łączenie melodii, śpiewu, ruchu i instrumentacja do piosenek oddaje w pełni artystyczne bogactwo Zespołu.

Początkowo zespół składał się z pięciu uczestników, wybranych spośród wszystkich uczniów Szkoły, obecnie liczy on czternastu uczestników z klas młodszych oraz kilku uczniów z klas szóstych i siódmych.

Zespół ” Warszawskie Nutki” przygotowuje i prezentuje piosenki związane z uroczystościami szkolnymi i pozaszkolnymi.

Główne założenia Zespołu to:

– upowszechnianie kultury muzycznej przez śpiew,  granie na instrumentach, ruch przy muzyce,

– tworzenie muzyki do tekstów poetyckich,

– uwrażliwianie na piękno muzyki,

– uczestnictwo w przeglądach ,festiwalach, konkursach muzycznych , na szczeblu wojewódzkim, mazowieckim , ogólnopolskim oraz międzynarodowym

– uczestnictwo w wydarzeniach środowiska lokalnego i w imprezach kulturalnych Warszawy,

–  upowszechnianie kultury muzycznej związanej z rocznicami, obchodami oraz świętami

Zajęcia „Warszawskich Nutek” odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny. Przed ważnymi uroczystościami i konkursami zespół spotyka się częściej w celu przygotowania programu.

Osiągnięcia i sukcesy Zespołu „ Warszawskie Nutki”:

I miejsce – VII Festiwal  Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa  2011r

III miejsce -Ogólnopolski konkurs piosenki „ TULIPANADA’ 2013r

II i III miejsce -Festiwal  Twórczości Artystycznej 2013r

I miejsce -Ogólnopolski konkurs kolęd „ Kolęda w sieci” przy Międzynarodowym projekcie CENTRES 2014r

I miejsce – V Ogólnopolski Konkurs Wokalno – Recytatorski  K. I . Gałczyńskiego 2014r

Wyróżnienie – XII Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką „ Warszawa da się lubić” 2014r

III miejsce -Wojewódzki konkurs „ Młode Talenty Muzyczne” 2014r.

III miejsce- Ogólnopolski konkurs Wokalno – Recytatorski K. I . Gałczyńskiego 2015r.

I miejsce – Przegląd Małych Form Teatralnych 2015r.

Wyróżnienie – Wojewódzki Konkurs Pieśni Niepodległościowej 2016r.

Wyróżnienie – X Jubileuszowy Konkurs „ Kolęd i Pastorałek”

I , III oraz Wyróżnienie –  VII Mazowiecki Festiwal Muzyczny z dobrym tekstem „ Muzyczna Jesień” 2017r.

I miejsce – I Konkurs Małych Form Instrumentalnych „ Chwałę Bogu Dajmy” 2017r.

III miejsce, Wyróżnienie – XVI  Ogólnopolski Konkurs „ Młode Talenty Muzyczne”  2017r.

Wyróżnienie  – XVII Ogólnopolski Konkurs „Młode Talenty Muzyczne” 2018r.

III miejsce    – IV Festiwal Piosenki patriotycznej „ Zapytaj o Polskę”.  2018r.

Wyróżnienie  – V Warszawski konkurs Piosenki  Niepodległościowej „ Raduje się serce”. 2019r.

NAGRODA SPECJALNA –  XI Ogólnopolskim konkursie Wokalno – Recytatorskim poezji K.I. Gałczyńskiego „ Ojczyzna moją jest muzyka…” 2020r.

III miejsce   – XIV mazowieckim konkursie „ Kolędy i Pastorałki”. 2020r.

I miejsce „ Międzyszkolny Konkurs  Pieśni  Patriotycznej pt. „ Z pieśnią ku wolności” ( 3. Edycja online). 2020r.

III miejsce – VII Warszawski Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej “Raduje się serce” 2021r.

I miejsce – XVI Mazowiecki Konkurs Pastorałek i Kolęd. 2022r.

III miejsce – XX Konkurs Ogólnopolski Młode Talenty Muzyczne. 2022r.

 

                                                                                       

 

 

 

Chór szkolny “Jagody”

„Dążenie do upowszechniania muzyki,
do tego, by stała się codziennym dobrem

wszystkich ludzi,

aby można było wzbogacić ich dusze,

ich wyobraźnię i nadwrażliwość

– oto zadanie,
któremu warto poświęcić życie.

Stefan Śledziński

Muzyka to dziedzina rozległa i niezwykle ważna społecznie. Nauczanie jej to doskonała okazja do tego, żeby uczyć się współpracy, odwagi i konsekwencji. Myślę, że są to umiejętności uniwersalne i kluczowe w rozwoju. Dlatego robimy wszystko co w naszej mocy, aby dostarczać dzieciakom najlepszą muzyczną jakość, a także otwierać i serca i umysły na muzyczne piękno.

                                                                 

 

Zajęcia artystyczne „Studio Wyobraźni”

“Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, rozwijanie, użytkowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i DOBRA ZABAWA.”

Mary Lou Cook 

 

Pracownia artystyczna to miejsce twórczych spotkań, które pomaga w rozwijaniu młodej wyobraźni dziecka i jego wrażliwości. Pozwala na nieskrępowane wyrażanie uczuć, emocji i myśli, uwrażliwia na otaczający świat oraz rozbudza miłość do wszelkich sztuk plastycznych. Nasze wspólne działania dają poczucie porozumienia i spełnienia. To tu możemy śmiać się i żartować, opowiadać, doświadczać, analizować, brudzić się i pić herbatę.                                                                                     

Ostatnio powstały gitary z tektury. W ten sposób wykorzystaliśmy opakowania po ukulele.

A to majowy land-art: