Zajęcia sportowe

SPORT  W  NASZEJ  SZKOLE

https://drive.google.com/file/d/1wynoiggAQUvxYKV2LYgfdQzSqb0ov8NL/view?usp=sharing

1.BIEGI

W dniu  05.11.2019 r.  24 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w biegu przełajowym „Mokotowski Bieg Niepodległości”. Organizatorem imprezy był Urząd Dzielnicy Ursynów m.st.Warszawy Active Sports Alina Sakwa. Biegi odbywały się w Dolinie Służewieckiej, okolice Domu Kultury. Uczniowie biegli w różnych kategoriach wiekowych i mieli do pokonania różne dystanse. Osobno biegły dziewczynki, osobno chłopcy.

 • w biegu na 350 metrów dziewcząt – uczennice z klasy 4-ej zajęły następujące miejsca:

III miejsce    

V miejsce 

VI miejsce  

 

 

 • W biegu na 500 metrów dziewcząt – uczennice klasy 6b zajęły następujące miejsca:

II miejsce     

VI miejsce    

Do sportowej rywalizacji zagrzewał pan Burmistrz Rafał Miastowski.

     

 

W biegu na 1000 metrów dziewcząt – uczennice z klasy 7a zajęły następujące miejsca:

III miejsce    

VI miejsce 

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

2. TENIS STOŁOWY

W ramach LIII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Mistrzostwach Mokotowa w tenisie stołowym, które odbyły się w grudniu 2019 r. 

     

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE

Cele ogólne

 • Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia
 • Kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój ucznia
 • Uświadomienie potrzeby zdrowego stylu życia i dbania o prawidłową postawę ciała

Cele szczegółowe

 • Wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej
 • Rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej
 • Motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników – udział w zawodach
 • Utrwalanie nawyków higieniczno – zdrowotnych
 • Rozwijanie odpowiedzialności i inwencji twórczej uczniów
 • Uświadomienie potrzeby dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
 • Poznanie walorów rekreacyjno – sportowych swojej miejscowości i okolic oraz wytwarzanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego

Treści kształcenia:

 • Bezpieczeństwo i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych
 • Przepisy zabaw i gier sportowych
 • Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach sportowych
 • Zasady używania przyborów i sprzętu sportowego
 • Samodyscyplina, samokontrola i asekuracja przy wykonywaniu ćwiczeń
 • Podstawowe nawyki higieniczne (czystość ubrania i ciała, troska o własne ciało, zmiana stroju po zajęciach ruchowych, hartowanie organizmu)
 • Wpływ aktywności ruchowej na organizm
 • Wypoczynek czynny i bierny

W naszej szkole uczniowie biorą udział w zajęciach z:

 • tenisa stołowego,
 • tenisa ziemnego,
 • piłki siatkowej.

ZAJĘCIA PROWADZI: pani ANNA KOCENIAK

Sekcja Tenisa Ziemnego

        

Sekcja Tenisa Stołowego

  

 

W ramach programu “Otwarte Obiekty Sportowe” w naszej szkole prowadzone są zajęcia “Pierwszy krok do sportu” oraz “Aktywny Mokotów”.

Celem programu jest prowadzenie zajęć ogólnodostępnych w grach zespołowych i sportach indywidualnych, mających poprawić sprawność fizyczną mieszkańców Mokotowa. Wszystkie prowadzone zajęcia mają charakter rekreacyjno-sportowy i są nieodpłatne.

Dzień Sportu Integracyjnego