Zespół psychologiczno-pedagogiczny

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA:

PEDAGOG SZKOLNY:

p. Magdalena Makuch

tel: +48 (22) 642 98 44, wewnętrzny: 106

PSYCHOLODZY:

p. Anna Droś

p. Hanna Gryniewicz

p. Justyna Postek

p. Joanna Sochoń – Sadowska

p. Rafał Staniszewski

tel: +48 (22) 642 98 44, wewnętrzny: 106

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW SZKOLNYCH:

LOGOPEDZI:  

p. Małgorzata Mikołajczyk

p. Anna Raczkiewicz

p.  Anna Kołodziejczyk

 

REHABILITANCI:

p.ElżbietaHirszler

p. Małgorzata Noryśkiewicz

p. Anna Sikorska

p. Małgorzata Kahl

p. Jan Moraczewski

 

REEDUKATORZY:

p. Monika Kos

p. Kamila Kuźmicewicz

p. Izabela Biegalska

p. Elżbieta Kopyt

 

MEDIATOR SZKOLNY

p. Beata Janowska

 

OLIGOFRENOPEDAGODZY:

p. Anna Czyżewska

p. Kamila Kuźmicewicz

p. Dorota Tokarska

 

 

 

SURDOPEDAGOG:

p. Marta Bielecka

 

Zespół diagnostyczno-terapeutyczny:

Przewodnicząca: p. Małgorzata Mikołajczyk

Członkowie: Pedagog szkolny

Zespół psychologów szkolnych

Mediator szkolny

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno-kompesancyjne ( w tym terapia ręki)
 • rehabilitacja ruchowa
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.
 • zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym z psychologiem /pedagogiem szkolnym
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia ręki w ujęciu fizjoterapeutycznym z elementami SI
 • zajęcia rozwijające funkcje wzrokowe z elementami SI
 • terapia EEG biofeedback
 • terapia metodą Tomatisa
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia
 • zajęcia rozwijające umiejętności ucznia się
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
Font Resize
Contrast