Zespół psychologiczno-pedagogiczny

PEDAGOG SZKOLNY:

p. Magdalena Makuch

tel: +48 (22) 642 98 44, wewnętrzny: 106

PSYCHOLODZY:

p. Liliia Kovtun
p. Justyna Postek
p. Aleksandra Rygowska
p. Rafał Staniszewski

p. Michał Kodym

tel: +48 (22) 642 98 44, wewnętrzny: 106

NEUROLOGOPEDZI:
p. Violetta Kozera
p. Małgorzata Mikołajczyk
p. Anna Raczkiewicz
REHABILITANCI:
p. Jarosław Palczewski
p. Małgorzata Noryśkiewicz
p. Anna Sikorska
p. Małgorzata Kahl
p. Jan Moraczewski
TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:
p. Anna Sikorska
p. Małgorzata Kahl
p. Katarzyna Urbaniak
TERAPEUCI FUNKCJI WZROKOWYCH, ORTOOPTYSTKI:
p. Anna Sikorska
p. Małgorzata Kahl
TERASPEUTA EEG Biofeedback:
p. Jan Moraczewski
TERAPEUCI UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA:
p. Katarzyna Płażalska
p. Violetta Kozera
TERAPEUCI TERAPII PEDAGOGICZNEJ:
p. Izabela Dziubecka
p. Lidia Kumanek
p. Monika Kos
MEDIATORZY SZKOLNI:
p. Beata Janowska
p. Rafał Staniszewski
OLIGOFRENOPEDAGODZY:
p. Anna Czyżewska
p. Kamila Kuźmicewicz
p. Katarzyna Mordzonek
p. Iwona Wasilewska-Beck
p. Barbara Wierzbicka
p. Elżbieta Kopyt
SURDOPEDAGOG:
p. Marta Bielecka
FORMY  POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.
Zajęcia korekcyjno-kompesancyjne (w tym terapia ręki).
Rehabilitacja ruchowa.
Zajęcia logopedyczne.
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.
Zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym z psychologiem /pedagogiem szkolnym.
Terapia integracji sensorycznej.
Terapia ręki w ujęciu fizjoterapeutycznym z elementami SI.
Zajęcia rozwijające funkcje wzrokowe z elementami SI.
Terapia EEG biofeedback.
Terapia metodą Tomatisa.
Zajęcia rozwijające uzdolnienia.
Zajęcia rozwijające umiejętności ucznia się.
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.