Zespół psychologiczno – pedagogiczny

           POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

 

PEDAGOG SZKOLNY:

p. Magdalena Makuch

tel: +48 (22) 642 98 44, wewnętrzny: 106

PSYCHOLODZY:

p. Anna Droś
p. Hanna Gryniewicz
p. Justyna Postek
p. Joanna Sochoń – Sadowska
p. Rafał Staniszewski

tel: +48 (22) 642 98 44, wewnętrzny: 106

NEUROLOGOPEDZI:
p.  Violetta Kozera
p. Małgorzata Mikołajczyk
p. Anna Raczkiewicz
REHABILITANCI:
p. Elżbieta Hirszler
p. Małgorzata Noryśkiewicz
p. Anna Sikorska
p. Małgorzata Kahl
p. Jan Moraczewski
TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:
p. Anna Sikorska
p. Małgorzata Kahl
p. Katarzyna Urbaniak
TERAPEUCI FUNKCJI WZROKOWYCH, ORTOOPTYSTKI:
p. Anna Sikorska
p. Małgorzata Kahl
TERAPEUTA EEG Biofeedback:
p. Jan Moraczewski
TERAPEUCI UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA:
p. Katarzyna Płażalska
p. Violetta Kozera
TERAPEUCI TERAPII PEDAGOGICZNEJ:
p. Elżbieta Kopyt
p. Izabela Dziubecka
p. Lidia Kumanek
p. Monika Kos
MEDIATORZY SZKOLNI:
p. Beata Janowska
p. Rafał Staniszewski
OLIGOFRENOPEDAGODZY:
p. Anna Czyżewska
p. Kamila Kuźmicewicz
p.Katarzyna Mordzonek
p. Iwona Wasilewska-Beck
p. Barbara Wierzbicka
p. Emilia Wiórkowska
SURDOPEDAGOG:
p. Marta Bielecka

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ:

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.
Zajęcia korekcyjno-kompesancyjne ( w tym terapia ręki).
Rehabilitacja ruchowa.
Gimnastyka korekcyjna.
Zajęcia logopedyczne.
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.
Zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym z psychologiem /pedagogiem szkolnym.
Terapia integracji sensorycznej.
Terapia ręki w ujęciu fizjoterapeutycznym z elementami SI.
Zajęcia rozwijające funkcje wzrokowe z elementami SI.
Terapia EEG biofeedback.
Terapia metodą Tomatisa.
Zajęcia rozwijające uzdolnienia.
Zajęcia rozwijające umiejętności ucznia się.
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Font Resize
Contrast