Rajd “Warszawa 1920 roku”

2 października redakcja gazetki szkolnej „Mały Redaktor” pod opieką

pani Barbary Zaremby i pani Anny Czyżewskiej uczestniczyła w rajdzie

„Warszawa 1920 roku”.  Wędrując z mapą po Warszawie, uczniowie

wykonywali różne zadania  i udzielali odpowiedzi na kartach pracy

przygotowanych przez organizatorów– Oddział PTTK „Mazowsze”

w ramach warszawskiego projektu edukacyjnego

„Zdobywamy Jubileuszową Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą PTTK Bitwa

Warszawska 1920-2020”. Gromadzili punkty, zwiedzając m.in. kościół 

Matki Bożej Łaskawej, w którym znajduje się buława hetmańska ofiarowana

Patronce Warszawy przez jej czcicieli w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą”

oraz płaskorzeźba przedstawiająca scenę obrony stolicy z widoczną w tle Matką Bożą,

Dom Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, gdzie uczestnicy rajdu dowiedzieli

się, kto był Wojskowym Gubernatorem Warszawy i dowódcą 1. Armii Wojska Polskiego,

broniącej przedpola Warszawy przed zbliżającą się  ofensywą bolszewicką ,Grób

Nieznanego Żołnierza z tablicami poświęconymi miejscom bitew w 1920 r.,

pomnik Józefa Piłsudskiego, pomnik  Polskiej Organizacji Wojskowej przy placu

Małachowskiego  postawiony w miejscu, gdzie w 1918 r.  z balkonu pałacu Kronenberga

Józef Piłsudski odbierał defiladę oddziałów POW, tablicę  poświęconą Armii Ochotniczej

Józefa Hallera na Warszawskim  Domu Technika NOT.  Wykonali też zadania w alei

głównej parku Saskiego przy płycie pamiątkowej, gdzie 22.05.1921 r. Józef Piłsudski

wyraził uznanie dla mieszkańców Warszawy za ich patriotyczną postawę w dniach

sierpniowych 1920 r., przy armacie na tyłach rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego

oraz na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego, rozpoznając haubice i armaty z okresu

walk z bolszewikami, a przed  katedrą św. Floriana na Pradze obejrzeli pomnik księdza

Ignacego Skorupki i wykonali zadania związane z tym obiektem.

          Barbara Zaremba