Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy

Dzień Praw Dziecka. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej poznawali

swoje prawa na podstawie książki Grzegorza Kasdepke „Mam prawo!”.

Dowiedzieli się również jakie zasady panowały w Domu Sierot przy

ul. Krochmalnej sięgając po książkę Beaty Ostrowickiej „Jest taka

historia-opowieść o Januszu Korczaku”.  Przeprowadzone lekcje

zaowocowały stworzeniem prezentacji „Ilustrowana Konwencja

o Prawach Dziecka”, którą można podziwiać na szkolnym korytarzu.

W trakcie całego tygodnia zajmowaliśmy się także zagadnieniem

przeciwdziałania przemocy. Nasi uczniowie w trakcie różnorodnych

zajęć i warsztatów wspólnie szukali rozwiązań jak reagować, gdy jest

się świadkiem konfliktu, przemocy lub innej trudnej sytuacji. Uczyli

się, jak rozwiązywać konflikty bez stosowania przemocy, a następnie

opracowywali klasowy bank pomysłów.