Rajd Las Młociński

6 listopada redakcja Małego Redaktora uczestniczyła  w rajdzie Las Młociński w ramach

projektu edukacyjnego PTTK Odział Mazowsze Akademia Nadwiślańska 2022.

Na starcie otrzymaliśmy karty z mapą i zadaniami, które rozwiązywaliśmy po drodze.

Na trasie widzieliśmy m.in. użytek ekologiczny, będący pozostałością ekosystemu

łąkowo-leśnego z kępami drzew i krzewów, leśny plac zabaw, plażę nad Wisłą, przystań

Młociny, ścieżki biegowe oraz ścieżkę zdrowia. Z tablic informacyjnych dowiedzieliśmy

się o różnych gatunkach zwierząt, roślin, owadów i grzybów występujących

na terenie parku. Oprócz zwiedzania parku i  rozwiązywania zadań mieliśmy

też okazję do zabawy i ćwiczeń na urządzeniach ustawionych wzdłuż ścieżki

edukacyjnej i podziwiania piękna przyrody Lasu Młocińskiego.    

                                                            Barbara Zaremba