Rajd Ławice Kiełpińskie

5 listopada 2022 r. redakcja Małego Redaktora wzięła udział

w rajdzie Ławice Kiełpińskie. Rajd prowadził przewodnik, który opowiadał

o historii i przyrodzie oglądanych miejsc. Na podstawie tych wiadomości

oraz tablic informacyjnych  czytanych po drodze rozwiązywaliśmy

zadania na kartach, które otrzymaliśmy od organizatorów na starcie imprezy.

Na trasie zwiedziliśmy m.in. najstarszy na Mazowszu kościół gotycki pod wezwaniem

św. Jakuba z podziemną kryptą grobową. Kościół ten jest jednym z pierwszych punktów

pielgrzymkowych na trasie do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Obejrzeliśmy

też teren seminarium duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Następnie udaliśmy się wzdłuż wału wiślanego, słuchając opowiadań przewodnika

o otaczającej przyrodzie i roślinach występujących w wilgotnym sąsiedztwie Wisły.

                                                                    Barbara Zaremba