Skarpa Ursynowska

W sobotę, 7  września, w ramach Szkolnego Koła Turystycznego, wystartowaliśmy
z jesienną edycją projektu Skarpa Warszawska. Tym razem wyruszyliśmy na Skarpę
Ursynowską. Jak zwykle w podgrupach spotkaliśmy się z Instruktorami Ochrony
Przyrody. Spod Rektoratu SGGW (pałacyku Niemcewicza) wyruszyliśmy do Kościoła
Św. Katarzyny na Służewcu, po drodze wykonując zadania na kartach startowych.
Poznawaliśmy pomniki przyrody oraz rezerwat Skarpa Ursynowska
(niestety, tylko jego część) i zdobywaliśmy kolejne punkty na
odznakę Turysty – Przyrodnika.