Święto Odzyskania Niepodległości

 W klasie 3a odbywały się lekcje patriotyczne,
dzieci poznały historię 1 wojny światowej,
wykonały kotyliony, prace plastyczne
dotyczące symboli Polski, którymi udekorowały
tablicę szkolną. O godzinie 11.11 przez radiowęzeł
całą szkołą został odśpiewany hymn.
Z uwagi na pandemię Covid-19 dzieci
przygotowały krótki klasowy apel.