WARSZTATY DLA RODZICÓW

                      SZTUKA  KOMUNIKACJI

       Siódmego  oraz dwudziestego pierwszego  października  odbyły się spotkania dla  rodziców dotyczące kształtowania oraz umacniania pozytywnej relacji rodzicielskiej.

          Warsztaty były oparte na metodzie Adele Faber i Elaine Mazlish. Podczas spotkania towarzyszyła nam książka „Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”.

          Podczas warsztatów słuchaliśmy teorii, studiowaliśmy fachową literaturę, dyskutowaliśmy i dzieliliśmy się doświadczeniem. Odgrywaliśmy scenki – ćwicząc poprawność komunikatów.

            Serdecznie dziękuję zaangażowanym rodzicom – za obecność, inspirację i celne spostrzeżenia.

            Katarzyna Mordzonek