Zajęcia pozalekcyjne

W każdym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.